Εταίροι

Η CMT Prooptiki (CMT) είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία συμβούλων, που παρέχει υπηρεσίες σε τομείς όπως η υγεία και η κοινωνική φροντίδα, η κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, η εκπαίδευση και η δια βίου μάθηση, τα δικαιώματα και η προώθηση της ενεργής συμμετοχής των πολιτών. Για περισσότερο από 20 χρόνια, η CMT Prooptiki έχει προσφέρει συμβουλευτικές υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας σε οργανισμούς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και σε οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Η CMT παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών – από την παροχή υπηρεσιών ανάπτυξης πολιτικής και στρατηγικής έως τη διεξαγωγή Ερευνών και Αξιολογήσεων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την κατάρτιση καθώς και υπηρεσίες επικοινωνίας.

https://cmtprooptiki.gr/

 

Η Σχολή Μαιευτικής Αθηνών ανήκει στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Ελλάδα (ΠΑΔΑ). Το ΠΑΔΑ έχει συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά και εθνικά ερευνητικά προγράμματα στα πλαίσια των (Κοινοτικών) Πλαισίων Στήριξης. Στα περισσότερα από αυτά τα έργα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής λειτουργεί ως συντονιστής.

https://midw.uniwa.gr/

Η Ένωση Ελλήνων Ρομά Διαμεσολαβητών και Συνεργατών τους είναι εθνική οργάνωση που εκπροσωπεί τους εκπαιδευμένους διαμεσολαβητές Ρομά στην Ελλάδα.

Ο Δήμος Χαλανδρίου έχει μεγάλη εμπειρία στην υλοποίηση και διαχείριση έργων που χρηματοδοτούνται από την Ε.Ε., σχετικά με πρακτικές κοινωνικής ενσωμάτωσης και αντιμετώπισης των διακρίσεων. Στα διοικητικά όρια του Δήμου καταγράφονται οικισμοί Ρομά.

https://www.chalandri.gr/

Ο Δήμος Λάρισας είναι η πρωτεύουσα και μεγαλύτερη πόλη της Θεσσαλίας και πρωτεύουσα της περιφερειακής ενότητας Λάρισας, διαθέτοντας ένα από τα πιο ενεργά υποκαταστήματα Κοινοτικών Κέντρων Ρομά το οποίο εκτός των άλλων προτείνει μαθήματα προετοιμασίας γονέων σε νέους γονείς Ρομά και συνεργάζεται με το «Κέντρο Εκπαιδευτικής Εκπαίδευσης για Παιδιά». Όπου διοργανώνουν ενημερωτικές συνεδρίες για την προώθηση της υγείας (για παράδειγμα στοματική υγεία) για τους Ρομά και τα παιδιά τους.

https://www.larissa-dimos.gr/en/

Το έργο «REACH» υποστηρίζεται επισήμως από την Ειδική Γραμματεία για την Ένταξη των Ρομά που είναι μια ξεχωριστή διοικητική δομή του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, και δημιουργήθηκε για την αντιμετώπιση του φαινομένου του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά. Επίσης το Υπουργείο Υγείας υποστηρίζει επίσημα το έργο βοηθώντας τους εταίρους να προσεγγίσουν τις ομάδες-στόχους, ειδικά τους επαγγελματίες υγείας σε όλη την Ελλάδα.