Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία» είναι να παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ώστε να παρέχονται συμπεριληπτικές υπηρεσίες στην κοινότητα για Ρομά και ιδιαίτερα Ρομά γυναίκες.
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης αποτελείται από:

  • 4 διαδραστικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), διάρκειας 2 ωρών
  • 3 ενότητες e-learning, διάρκειας 6 ωρών
  • 11 βίντεο μικρής διάρκειας, με μαρτυρίες γυναικών και ανδρών Ρομά σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες, θα αποκομίσουν:

  • γνώσεις σχετικά με τις Ρομά κοινότητες, τα δικαιώματα και τις προκλήσεις σχετικά με την πρόσβαση στην υγεία,
  • γνώσεις σχετικά με ιδιαίτερα ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ψυχικής υγείας και ενδοοικογενειακής βίας,
  • εργαλεία και καλές πρακτικές για την παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών υγείας και διασύνδεσης στην κοινότητα.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενες/ους δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και Κοινωνικών Υπηρεσιών όπως Κέντρα Κοινότητας (με ή χωρίς παράρτημα Ρομά), αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Συγκεκριμένα αφορούν σε επαγγελματίες υγείας (π.χ. γενικούς ιατρούς, παθολόγους, παιδίατρους, γυναικολόγους, οικογενειακούς ιατρούς, νοσηλευτές/ριες, μαίες/μαιευτές, επισκέπτες/ριες υγείας), κοινωνικούς επιστήμονες (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους), διοικητικό προσωπικό και διαμεσολαβήτριες/ές.

Πρόγραμμα Webinars

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα και να βρείτε τους συνδέσμους των webinars.