Φόρουμ

Αυτό το φόρουμ μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όλους τους χρήστες που επιθυμούν να ενημερωθούν για το έργο, να συμμετάσχουν και να προωθήσουν πρακτικές ένταξης των Ρομά.

Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος είναι η παροχή διαδικτυακής καθοδήγησης και συμβουλών προς μέλη των Ρομά κοινοτήτων και επαγγελματιών υγείας της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, προσωπικού δήμων/Κέντρων Κοινότητας, επαγγελματιών πρώτης γραμμής που έρχονται σε επαφή με κοινότητες Ρομά και που είναι πρόθυμοι να μοιραστούν σχετικές εμπειρίες, απόψεις, ανησυχίες, ερωτήσεις και συμβουλές.