Στο πλαίσιο δράσεων δημοσιότητας και διάχυσης του έργου «REACH: Roma women’s Empowerment and fighting discrimination in ACcess to Health» οργανώθηκε το Launch Event του έργου στις 8 Μαρτίου 2021 μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας ZOOM.

Με την παρουσία όλων των εταίρων του έργου αλλά και με έμπειρους στο χώρο επαγγελματίες όπως η κ. Ράνια Πινακά, γενική ιατρός και συντονίστρια ιατρός στην ΤΟΜΥ Λάρισας, αλλά και η κ. Αλεξάνδρα Καραγιάννη, δικηγόρος, νομική σύμβουλος της Γ.Γ. Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της φτώχειας και εμπειρογνώμονας του Συμβουλίου της Ευρώπης για θέματα Ρομά. Παρουσιάστηκαν οι στόχοι και οι δράσεις του έργου καθώς και τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης της υγείας των γυναικών Ρομά, με στόχο να αποτυπωθεί η κατάσταση της πρόσβασης των γυναικών Ρομά στις δομές υγείας στην Ελλάδα.

Επίσης πραγματοποιήθηκε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης σχετικά με το ποιες εξειδικευμένες πληροφορίες είναι απαραίτητες για επαγγελματίες υγείας και στελέχη που εργάζονται στην Π.Φ.Υ., σε Κέντρα Κοινότητας (και με Παράρτημα Ρομά) και Μ.Κ.Ο. και οποίοι συνδιαλέγονται με Ρομά με στόχο τη διαμόρφωση ενός Εγχειριδίου για εργαζόμενους στην κοινότητα.

 Πρόγραμμα 

Ώρα Θεματική Εισήγηση
14:00 – 14:15

Παρουσίαση των στόχων και των δράσεων του Έργου REACH

 

CMT Prooptiki
14:15 – 14:45

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης

 

Π.Α.Δ.Α.
14:45 – 15:15

Ερωτήσεις & συζήτηση επί των ευρημάτων

 

 
15:15 – 16:45

Round table – Εξειδίκευση περιεχομένου Εγχειριδίου για εργαζόμενους στην κοινότητα ως προς:

§  Δικαίωμα στην πρόσβαση στην υγεία

§  Ζητήματα υγείας & ιδιαίτερα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας γυναικών Ρομά

§  Καταπολέμηση στερεοτύπων, επικοινωνία, αντιμετώπιση προβλημάτων

Όλοι
16:45 – 17:00

Κλείσιμο συνάντησης

 

CMT Prooptiki