Λίγα λόγια για το πρόγραμμα

Στόχος του εκπαιδευτικού προγράμματος «Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία» είναι να παρέχει γνώσεις, δεξιότητες και εργαλεία σε επαγγελματίες υγείας και κοινωνικής πρόνοιας ώστε να παρέχονται συμπεριληπτικές υπηρεσίες στην κοινότητα για Ρομά και ιδιαίτερα Ρομά γυναίκες.

Οι συμμετέχουσες/συμμετέχοντες στο πρόγραμμα μέσα από το στοχευμένο εκπαιδευτικό υλικό, τα διαδραστικά διαδικτυακά σεμινάρια και τις μαρτυρίες γυναικών και ανδρών Ρομά, θα αποκομίσουν:

  • γνώσεις σχετικά με τις Ρομά κοινότητες, τα δικαιώματα και τις προκλήσεις σχετικά με την πρόσβαση στην υγεία,
  • γνώσεις σχετικά με ιδιαίτερα ζητήματα σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας, ψυχικής υγείας και ενδοοικογενειακής βίας,
  • εργαλεία και καλές πρακτικές για την παροχή συμπεριληπτικών υπηρεσιών υγείας και διασύνδεσης στην κοινότητα.

Οι εκπαιδευτικές δράσεις απευθύνονται κυρίως σε εργαζόμενες/ους δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας αλλά και Κοινωνικών Υπηρεσιών όπως Κέντρα Κοινότητας (με ή χωρίς παράρτημα Ρομά), αλλά και Μη Κυβερνητικών Οργανισμών. Συγκεκριμένα αφορούν σε επαγγελματίες υγείας (π.χ. γενικούς ιατρούς, παθολόγους, παιδίατρους, γυναικολόγους, οικογενειακούς ιατρούς, νοσηλευτές/ριες, μαίες/μαιευτές, επισκέπτες/ριες υγείας), κοινωνικούς επιστήμονες (π.χ. κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους), διοικητικό προσωπικό και διαμεσολαβήτριες/ές.

Δομή εκπαιδευτικού προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Πρόσβαση των γυναικών Ρομά στην Υγεία» αποτελείται από μαθήματα σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης, τοποθετώντας με αυτό τον τρόπο τους/τις συμμετέχοντες/ουσες στο επίκεντρο γνώσεων και πληροφορίων σχετικά με την πρόσβαση των Ρομά γυναικών στο χώρο της υγείας και παρέχοντας τους μια συνολική εικόνα αναφορικά με τέτοιου είδους ζητήματα. Συγκεκριμένα το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από:

  • 4 Διαδραστικά διαδικτυακά σεμινάρια (webinars), διάρκειας 2 ωρών. Στα webinars οι συμμετέχοντες/ουσες θα παρακολουθήσουν και θα συζητήσουν με εισηγητές με πολυετή εμπειρία στον χώρο τον ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της Υγείας. Για την παρακολούθηση των webinars υπάρχει η δυνατότητα εγγραφής μόνο στο πρωινό ή απογευματινό σεμινάριο κάθε θεματικής, κάνοντας εγγραφή μέσα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο .
  • 3 Ενότητες e-learning, διάρκειας 8 ωρών συνολικά. Οι θεματικές της ασύγχρονης εκπαίδευσης εστιάζουν σε θέματα προκλήσεων και δικαιωμάτων των Ρομά, πρόληψης και προαγωγής της υγείας καθώς και σε ειδικά ζητήματα περιγεννητικής περιόδου. Η κάθε θεματική χωρίζεται σε μαθήματα τα οποία περιέχουν διαδραστικό υλικό και ασκήσεις κατανόησης. Μέσα από την διάδραση και ενασχόληση των συμμετεχόντων/ουσών με τις θεματικές παρέχεται η δυνατότητα για αναστοχασμό και αξιολόγηση γνώσεων.
  • 11 βίντεο μικρής διάρκειας, με μαρτυρίες γυναικών και ανδρών Ρομά σχετικά με την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας. Οι συμμετέχοντες/ουσες θα έχουν την δυνατότητα να παρακολουθήσουν βιντεοσκοπημένες μαρτυρίες Ρομά ανδρών και γυναικών πάνω στα οποία θα ακολουθήσει ένα πλαίσιο συζήτησης αλλά και κατανόησης της οπτικής των εμπειριών των ίδιων των Ρομά.

Πρόγραμμα webinars

Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα και να βρείτε τους συνδέσμους των webinars.

Γνώσεις

  Σημαντικό

Πριν από κάθε σεμινάριο, προτείνεται η ανάγνωση της αντίστοιχης θεματικής που περιλαμβάνεται στο εκπαιδευτικό υλικό της ασύγχρονης εκπαίδευσης (e-learning).